“Η σωστή λειτουργία του κλιματισμού, ειδικότερα κατά τη περίοδο της
εναλλαγής από ψύξη σε θέρμανση, όταν δηλαδή αλλάζει η εποχή, έχει τα
μυστικά της.
Για να μπορείς να έχεις σωστή θέρμανση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
έγκαιρη συντήρηση του συστήματος κλιματισμού που έχεις στο σπίτι ή στην
επιχείρησή σου.

Ποια είναι η σωστή συχνότητα συντήρησης;

Αρχικά, πρέπει να πούμε ό,τι η ενδεδειγμένη συχνότητα συντήρησης
ορίζεται από το κατασκευαστή του κλιματιστικού σου συστήματος.
Κάθε εταιρεία μπορεί να ορίσει μία ή περισσότερες συντηρήσεις κάθε
χρόνο, με βάση τις ανάγκες και τις εσωτερικές της διαδικασίες.
Κύριος γνώμονας η τοποθεσία της εγκατάστασής, αλλά και το πόσο
εκτεθειμένη είναι σε ρύπους.
Συνεπώς, η συχνότητα συντήρησης μπορεί να γίνεται κάθε εξάμηνο, δηλαδή
με την εναλλαγή από ψύξη σε θέρμανση και το αντίστροφο.
Μπορεί επίσης να πραγματοποιείται κάθε μήνα, τρίμηνο ή τετράμηνο.